De Lege Stoel: Omgaan met verdriet tijdens de feestdagen

Artikel leestijd: 4 minuten

ALS IK MET KERSTMIS mijn zin had gehad, zou ik op 1 december een papieren zak over mijn hoofd hebben gelegd, zou ik onder het bed gekropen zijn en mij hebben verstopt totdat de kerst voorbij was… Voelt u zich ook zo Leer dan meer of help een vriend…

Fred, mijn 17 jaar oude echtgenoot, was in april overleden en ik kon niet tegen de adventgedachte, met zijn verhaal over hoop en verwachting, laat staan de vrolijke, kerstvreugde. Verdriet kan iemand in normale dagen verzwakken, maar op feestdagen kan dat vernietigend zijn.

Deze woorden werden geschreven door de eerwaarde Mary Cartledgehayes, een predikant van de Verenigde Methodisten. Haar ervaring is een veelvoorkomende ervaring onder degenen die rouwen om een geliefde in de maand december. Terwijl anderen lichthartig, feestelijk en vrolijk zijn, worstelt de nabestaande met december, een maand die vol is met vieringen: Advent, Kerstmis, Hanukkah, Kwanzaa, en besluit met de viering van een nieuw jaar.

Hier zijn zes manieren voor het omgaan met verdriet tijdens de feestdagen.

 1. Focus op het leven van de persoon………..in plaats van alleen op de dood. Het plezier tijdens de feestdagen kan worden verhoogd terwijl het verdriet kan worden verminderd door simpelweg aandacht te schenken aan herinneringen die u samen met de persoon had. Nadat de dochter van Ann Compton – Laurie Ann – werd vermoord, veranderde haar moeder niets in de kamer van haar dochter en bracht ze de komende 10 jaar met veel rouwen door. Haar wanhoop was zo diep en allesoverheersend dat Compton zelfmoord wilde plegen. De voorzienigheid wilde dat ze werd uitgenodigd om te verschijnen op een televisie programma met de amerikaanse pshycholoog Dr. Phil McGraw. Terwijl ze tijdens het programma sprak over haar verlies voor Dr. Phil en zijn televisiekijkers, gaf dr. Phil een inzicht dat het leven van Compton veranderde: “Uw dochter heeft 18 levendige en prachtige jaren achter de rug en toch concentreert u zich op de dag van haar sterven in plaats van de gebeurtenissen in haar leven te vieren. “Toen zij de wijsheid hiervan inzag, slaakte Compton een kreet van opluchting zeggend. “ik dacht er nooit aan het op die manier te ervaren.”

 

 1. Wees uzelf en wees flexibel. De eerste feestdagen na het overlijden van een geliefde zullen zeker anders zijn. U en uw familie zullen dit moeten erkennen en accepteren, maar moeten dan ook felxibel zijn over hoe jullie dat gaan vieren. Misschien wilt u de feestdagen op vergelijkbare, vertrouwde manieren beleven of u kunt ervoor kiezen om er dit jaar iets aan te veranderen. Een autoriteit op het gebied van ‘het omgaan met verlies’ Dr. Alan Wolfelt en auteur van Healing your Holiday Grief: 100 ideeën voor het samen ervaren van Rouw en Viering, biedt deze inzichten: “omdat je dit jaar aan het rouwen bent, heb je het gevoel dat je niet echt het ‘feest’ doormaakt”. Dat is een belangerijke gedachte! Maar de feest tradities van uw familie vormen een belangerijk onderdeel van uw gedeelde ervaring en voortgang van uw leven. Misschien vindt u het leuk om het te vieren zoals u het altijd hebt gedaan, als herrinnering. U zou ook kunnen overwegen om uw feestrituelen te vereenvoudigen in plaats van er helemaal van af te zien. Houd de tradities die het belangerijkst voor u zijn hoog en zet anderen opzij, althans voor deze tijd. Doe het eenvoudiger! In plaats van een formeel avond-diner bijvoorbeeld, kunt u een buffet uit besteden of iemand anders vragen om het diner te organiseren.

 

 1. Bouw een ondersteuning systeem op. Het is belangerijk voor elke rouwende om op elk moment van het jaar over een ondersteuningssyteem te beschikken. Dit is vooral het geval in december, wanneer de feestsfeer het gevoel van verlies en eenzaamheid kan vegroten. Er schijnt echter niet uit het niets een ondersteuningssysteem. Het moet worden gecultiveerd en bestaan uit enkele individuen die echt begrijpen wat het betekent om te rouwen. Soms kan een familielid of een vriend dit aanbieden, maar vaak is dat niet het geval. Indentificeer diegenen waarvan je weet dat ze goede ondersteuners zijn en breng tijd met hen door. Een andere uitstekende optie is om een ondersteunersgroep te vinden en er lid van te worden. Zoek online om te zien of er een is in uw gebied. In een ondersteuningsgroep vindt u anderen net als u en die zonder oordeel zullen luisteren en onvoorwaardelijk ondersteuning bieden en rolmodellen willen zijn voor mensen die van verdriet willen herstellen. Vaak maken mensen die deelnemen aan steungroepen nieuwe vriendschappen die nog jaren verder gaan.

 

 1. Vraag om hulp. Herinner uzelf aan deze twee werkelijkheden: ten eerste, je bent vedrietig en rouwen put je krachten uit. Ten tweede zijn er mensen in je leven die behulpzaam willen zijn. De feestdagen zijn ideale momenten om hulp te vragen. Er is niets mis met het krijgen van wat hulp. Rachel Kaodamaz, auteur van Living with Loss: One Day at the time, merkt op: “waarom is het zo moeilijk voor ons om hulp te vragen? … De waarheid is dat mensen zo wanhopig staan om je te helpen. Ze zouden alles doen om de pijn in je hart en de stress die het verlies heeft veroorzaakt te verminderen. Ze vragen je te bellen als je iets nodig hebt, maar je bent terughoudend om te bellen… Ik zou voorzichtig voorstellen dat je een lijst met taken wilt bijhouden waar je wat hulp mee kunt gebruiken, en de volgende keer dat je vrienden bellen en vragen wat ze voor je kunnen doen, kijk je naar je lijst en vraag dan om hulp.

 

 1. Ontwikkel uw spirituele mogelijkheden. De feestdagen bewegen rond religieuze onderwerpen; gebruik deze maand dus om uzelf spiritueel op te krikken op de navolgenden wijzen.
  • Natuur: naar buiten gaan, in de natuur, verheft u geestelijk. Dit wordt opgemerkt door Rainer Maria Rilke: “Als we ons zouden overgeven aan de intelligentie van de aarde, zouden we ons kunnen opheffen terwijl we geworteld blijven als de bomen.”
  • Acceptatie: het accepteren van veranderingen en uitdagingen van het leven zal de scherpte van de angsten wegnemen. Aanvaarding in tijden van pijn en verlies werd gepracticeerd door Jezus, die bad: “Niet mijn wil, maar de Uw geschied.” Lukas 22:42 NBG.
  • Dankbaarheid: wees dankbaar voor de vele positieve dingen in je leven, zoals gezondheid, vrienden, eten, een comfortabel huis, enz. Het eenvoudig verwoorden van dankbaarheid vermindert gevoelens van negatieviteit en verdriet.

 

 1. Erken momenten wanneer u professionele hulp moet zoeken. De overgrote meerderheid van de mensen rouwt “met succes”, wat betekent dat de symptomen van verdriet geleidelijk vervagen en de vreugde van het leven terugkrijgen. Voor sommige individuen blijft het rouwen echter langer aanhouden en het verdriet wordt erger, waardoor de persoon in een verhoogde staat van rouw blijft. Dit wordt “gecompliceerd” verdriet genoemd. Volgens het personeel van Mayo Clinic kunnen tekenen van gecompliceerde rouw onder anderen zijn:
  • Intens verdriet, pijn en steeds peinzen over het verlies van je geliefde
  • Focus meer op de dood van de geliefde dan op andere zaken
  • Intense focus op herinneringen aan de geliefde of overdreven vermijding van deze herinneringen
  • Intens en langdurig verlangen naar of betreuren van de overledene
  • Problemen met het accepteren van het verlies
  • Zich isoleren van anderen en terugtrekken uit sociale activiteiten
  • Ervaren van depressie, diepe droefheid, schulgevoelens of zelfbeschuldiging
  • Geloven dat je iets verkeerds hebt gedaan of de dood had kunnen voorkomen

 

Als u veel van deze symptomen vertoont, zoek dan advies bij een professionele rouwtherapeut. Denk eraan dat het geen schande is om pschologische of psychiatrische hulp te zoeken, James p. Cattell, MD, adviseert rouwenden als volgt: “Men moet denken aan psychiatrische consulten zoals men zou denken aan het zoeken van medische hulp voor welke ziekte dan ook. Als iemand een hoest heeft die aanhoudt of steeds terugkerende pijn aan de enkel, raadpleegt u een arts. Als iemand merkt dat hij door het sterfgeval in een draaikolk terecht dreigt te komen, moet hij zijn arts raadplegen met doorverwijzing voor psychiatrisch consult. In gesprekken met een psychiater kan men een realistiser beeld krijgen van zijn problemen en de mate waarin zijn pogingen om die op te lossen mislukt zijn.

Feestdagen kunnen moeilijk en donker zijn of ze kunnen licht en liefde bregen. Het vershil is altijd de houding en intentie die u meeneemt naar de feestmaand. Houd een positieve visie voor december.

 

 

Hoe u een rouwende vriend in de maand december kan helpen

 • Ondersteun hem in de wijze waarop hij ervoor kiest feest te vieren
 • Verzend een doordachte kerstkaart met een handgeschreven notitie waarin wordt erkend hoe moeilijk de feest periode kan zijn. Schrijf en herrinnering op aan de overleden persoon
 • Bied praktische hulp: koken, bakken, schoonmaken, decoreren, boodschappen doen, kaarten posten, enz
 • Luister respectvol. Laat hem praten, ventileren, zichzelf uiten. Oordeeel niet
 • Neem rouwenden met u mee tijdens feestelijkheden. Nodig ze uit voor een thee, een maaltijd, een concert of een religieuze dienst op feestdagen.
 • Het belangerijkste is om van je vriend te houden. Laat je liefde zien; spreek je liefde uit; wees een liefdevolle aanwezigheid in december.

 

Door: Victor M. Parachin is een christelijke prdikant. Auteur van meer dan een dozijn boeken.

Bron: Prioriteiten tijdschrift “Is het nodig al die uitgaven te doen in deze periode van het jaar

 

                           

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.