Een Nieuwe Start SURINAME

Het verhaal achter de oprichting van Stichting Een Nieuwe Start (SENS)

Op 26 Juni 2019 is de SENS officieel opgericht. Het iniatief voor de oprichting, vloeit voort uit de intense verlangen en roeping van Orveo Zschüschen (huidige voorzitter SENS) om nederlands sprekenden de laatste waarschuwingsboodschap te brengen.

Orveo kwam vanuit Suriname als student naar het schitterend eiland Curaçao, waar hij gedurende zijn studie zijn latere echtgenote, Eunice heeft ontmoet. Op 23 September 2006 zijn ze samen in het huwelijksbootje gestapt en hebben drie kinderen, 1 jongen en 2 meisjes verwekt.

Orveo was toen lid van de Emmastad gemeente der zevende dags adventisten. Samen met overige leden zette zij zich onvermoeid in om nederlands sprekenden te bereiken met de evangelie boodschap. In diverse rollen als jeugdleider, ouderling, evangelisatieleider, bijbelleraar, enz… wist en weet hij nogsteeds een significante bijdrage te leveren aan de missie van de kerk aldaar.

Maar zijn vrienden die hij had achter gelaten in Suriname vergat hij niet. Hij had een sterk verlangen om ooit eens weer terug te keren naar zijn vrienden, waarmee hij van het rechte pad was afgeweken, toen hij nog in Suriname woonde. Dit om met hun te delen welke hoop hij had gevonden in Jezus. Na jaren van bidden en hard werken groeide Orveo zijn gezin onder leiding van de Heilige Geest uit tot een toegewijd zelfvoorzienend zendingsgezin.

 Missie naar Suriname

In 2016 was het eindelijk zover en kon hij met zijn gezin afreizen, voor een 6 maanden zendingsmissie naar Suriname. Al heel gauw wist hij zijn vrienden bij elkaar te brengen en met het merendeel van hen een serie bijbelstudies te beginnen. Er sloten meer geintereseerden zich aan en aan het einde van de studies ontstond een gemotiveerde groep jonge mensen die zich verenigden in de groep die zichzelf noemden de “End Time Messengers”. Deze groep bleef nog 2 jaren actief na Orveo zijn terugkeer naar Curaçao.

Een terugkeer verzegeld

Gedurende de 6 maanden in Suriname opende God ook andere deuren om actief bezig te zijn met het evangelisatie werk in de stad Moengo. Samen met de kerk aldaar konden wij in de gemeenschap diverse evangelisatie iniatiefen realiseren. Het was ons duidelijk dat we weer terug moesten keren om een vervolg te geven.

 

Dus in Commewijne starte wij met het opzetten van een woning om bij ons terugkeer huisvesting te faciliteren. In 2017 reisde Orveo werderom een maand af om de “End Time messenger” groep te ondersteunen en de woning opzet te vervolgen.

 

 De terugkeer uitgesteld

De terugkeer stond gepland voor 2018, maar onverwachts moest  Eunice (Orveo’s Echtgenote) met spoed een oogoperatie ondergaan in Colombia en voor haar herstel werden de plannen voor terugkeer naar Suriname uitgesteld. Vreemd genoeg herhaalde ditzelfde zich het jaar daarop (2019) maar nu met het ander oog en wederom werd de terugkeer naar Suriname uitgesteld. We bleven geloven dat God’s Timing het beste was en dat Hij door deze omstandigheid ons wilde aangeven dat het nog geen tijd was om terug te keren.

Romeinen 8: 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Het is in datzelfde jaar, op 26 Juni 2019, dat we toen de oprichting van de stichting officieel bij de notaris hebben gedaan. De stichting zou zich nu niet alleen maar richten op een terugkeer naar Suriname maar een wereldwijde missie beginnen om nederlandstaligen wereldwijd te bereiken met de drieengelen boodschap en zo de grote opdracht van Jezus Christus vervullen.

 Openbaringen 14:6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;

 

Plannen om het werk in Suriname te hervatten

Het werk begonnen in Suriname is na uitsterven “End Time Messengers” groep, in 2018, stil komen te zitten. De uitzendingen op onze youtubekanaal en lokale WB televisie, heeft ons sinds 2019 virtuele aanwezigheid gegeven in Suriname. We willen dit jaar fysiek het werk daar voortzetten. De gemaakte contacten aldaar tonen de behoefte in onze persoonlijke begeleiding. Wij streven daarom om onze diensten van persoonlijke begeleiding ook aan te gaan bieden in het mooi tropisch land Suriname.

Kidsclub Suriname

Kidsclub Suriname is een van de eerste fysieke activiteiten die wij gerealiseerd zien. We hebben al afspraken lopen voor de oprichting hiervan. waar onze kinderen nu ook in Suriname elke maand naast de kindersabbat, ook bij onze maandelijks christelijke en educatieve activiteit kunnen deelnemen.

 

Het werkers verblijf afmaken & Community Centrum 

Om onze getrainde werkers daar te accomoderen moeten we nog de laaste hand leggen, aan de woning daar opgezet, zodat onze werkers zich daar kunnen gaan vestigen, om daar verder uittebreiden met onze persoonlijke begeleidingsactiviteiten. Wij willen zodra onze werkers daar zijn. Beginnen om dit verblijf uittebreiden tot een community centrum die een ontmoetingsplaats moet worden om de begeleidingsactiviteiten beter te faciliteren.

 

Uitzendingen op lokale tv

Zendtijd voor onze christelijke familie programering op de lokale tv aldaar voortzetten.

 

Het financieel doel om het werk in Sruriname te hervatten is begroot op $16.514,- Steun ons maandelijks of eenmalig

 

Hoe je erbij betrokken kan zijn

Zoals u ziet heeft God het werk opgestart in Suriname gezegend. We willen het werk hervatten en hebben u nodig. Voel je je geroepen en vraagt je je zelf af hoe je erbij betrokken kan zijn in dit werk? Dit is wat je kan doen:

  • Gebed, we hebben jou specifieke en aanhoudende gebeden nodig voor dit werk. We geloven in de kacht van gebed.
  • Persoonlijk, de grootste behoefte in Gods werk is voor toegewijde mensen als jij. Geef je op als vrijwillger!
  • Financieel, ook al kan je niet persoonlijk erbij betrokken zijn in dit werk, je kan deel hebben aan dit werk door jouw financiele bijdrage.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.