Is het nodig al die uitgaven te doen in deze periode van het jaar?

Artikel leestijd: 3 minuten

DE KERSTIJD is wellicht de tijd waarin men het meest verwacht iets te ontvangen. Waarom? Het kan zijn, omdat in vele landen men tegen kerst een bonus ontvangt die ze gebruiken om kadootjes te kopen, schulden af te lossen en andere behoeften te voorzien. Met andere woorden, er wordt meer geld ontvangen maar er wordt ook meer uitgegeven; soms wordt er meer uitgegeven dan er is ontvangen. Vanuit een financieel oogpunt bekeken, lijkt het alsof elk jaar in december de wereld ten einde komt en in januari niet meer bestaat. Mensen vergeten dat zij komend jaar de schulden moeten betalen die ze boven hun budget in december hebben gemaakt.

Volgens Deloitte maatschappij zijn de drie belangerijkste redenen waarom men in december meer uitgeeft, alsvolgt:

  1. Verbeterde economische situatie 42 procent (in sommige landen is ondanks daling van de koopkracht, het koopgedrag in december nogsteeds hoog)
  2. Vernieuwen van persoonlijke bezittingen 24 procent
  3. Aankoop van kado’s 21 procent

 

Het is gemakkelijk om na te gaan hoe we ons geld zullen besteden en de nodige stappen daartoe te nemen zodat wij niet vallen in de strikken van het consumentisme dat zich in deze tijd van het jaar voordoet. We zullen verder in het artikel enkele adviezen doorgeven die u zou kunnen opvolgen.

 

We Moeten Het Verschil Kennen Tussen Behoefte En Verlangen

Een verlangen is de drang om iets te hebben terwijl een behoefte iets is dat nodig is voor onszelf, of dat nu psychologisch is of lichamelijk; wanneer er niet in een behoefte wordt voorzien, kan er gebrek ontstaan. Wanneer wij geen onderscheid maken tussen verlangens en behoeften, zullen we uiteindelijk kopen wat wij niet nodig hebben.

 

Schulden, Voor het Volgend Jaar Gemaakt, Moeten Worden Betaald

Al we over meer geld beschikken in december, moeten wij niet vergeten dat we volgende maand nogsteeds de vaste lasten moeten betalen en geld overhouden voor onvoorziene uitgaven welke deel zijn van ons gezinsbudget zoals: hypotheek, onderwijs, verzekeringen, voeding, enzovoort. Het feit dat de bank u een credit kaart heeft verstrekt, betekent niet dat u tot het uiterste moet gaan om aan uw verlangens te voldoen. Laten we voorkomen dat we schulden maken in december.

 

Maak Uw Budget op naar Uw Inkomen

Het is verstandig om een budget (financieel plan) uit te werken dat ons in staat stelt vooraf te weten hoeveel en waarvoor we de ontvangen gelden zullen besteden. Vergeet niet dat weinig geld gemakkelijk te beheren is dan een overvloed. Dit plan zal zeer nuttig zijn, Omdat het ons zal herinneren wanneer het tijd is om te betalen, ons zal helpen de verleiding te overwinnen om in schulden te geraken. De Bijbel zegt: “want wie van u, die een toorn wil bouwen, zet zich niet eerst neer om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? (lukas 14:28). In dit geval zal het budget de verwachte inkomsten en toekomstige uitgaven tonen, zowel vaste lasten (huur, leningen, onderwijs, internet, kabel), semi-variabele lasten (elektriciteit, telefoon) en variabele(voedsel, entertainment, cadeau-aankopen, kleding, donaties aan behoeftige mensen en liefdadigheid, etc.). Een ander deel  moet worden gereserveerd voor sparen. Wanneer het gezin eenmaal een dergelijk financieel plan heeft opgesteld en men ermee akkoord is gegaan, zal dit plan worden gebruikt als leidraad om de uitgaven voor de maand december te controleren en te beoordelen.

 

Weet hoe  Om te gaan met de Reclame Bombardementen

Reclame campanges zijn ontworpen om klanten hun geld te laten besteden aan oneindige aanbiedingen van producten en diensten. “deze commerciële startegieën blijken effectief te zijn dat studies in verschillende landen, zoals de Verenigde Staten en Colombia, laten zien dat ten minste vjftig procent van de inkopen van het jaar worden gedaan in de maand december”. Dit betekent dat we tijdens deze periode van het jaar alert en voorzichtiger moeten zijn, aangezien het met de meer dan normale, agressievere advertenties gemakkelijker wordt uitgaven te doen.

 

Houd Gesprekken met het Gezin over het Besteden van Geld

Een belangerijk aspect aan het einde van elk jaar is een dialoog met ons gezin, omdat iedereen zich bewust moet zijn van wat kan worden uitgegeven en hoeveel er moet worden bespaard. De Heer heeft beloofd: “En God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus” (Fillipenzen 4:19). Het is normaal dat alle gezinsleden willen profiteren van dit seizoen om te krijgen wat ze het hele jaar door gewenst hebben; het is echter niet verstandig om zich door een roekeloze koopwoede te laten leiden en tegelijkertijd te vergeten dat het leven in januari doorgaat. Het is belangerijk om als gezin te plannen hoe u minder kunt uitgeven in december. We moeten verstandig zijn als we ons inkomen beheren en kopen wat we echt nodig hebben. Zoek eerst het koningkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u geschonken worden” (mattheus 6:33). Laten we het advies dat we hebben gedeeld in de praktijk brengen en laten we genieten van vandaag en laten we dat altijd doen zonder meer te consumeren dan wat raadzaam is.

Door: Ismael Garcia gepromoveerd in bedrijfskunde

Bron: Prioriteiten tijdschrift “Is het nodig al die uitgaven te doen in deze periode van het jaar

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.