Related Songbooks:

Wees ook Gij een Daniel

1 Er komen stroomen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

2 Er komen stroomen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein

3 Er komen stroomen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Album: GZ,