DE SLEUTEL TOT EEN GELUKKIG HUWELIJK

Keys for a Happy MarriageLes 5

Het zijn de tragedies van echtscheiding – bittere ex-echtgenoten, gebroken beloften en verwarde kinderen. Laat dit uw gezin niet overkomen! Of uw huwelijk nu moeilijke tijden doormaakt of huwelijksgeluk ervaart – of zelfs als u nog niet getrouwd bent maar het overweegt – de bijbel biedt beproefde richtlijnen om uw huwelijk te laten voortduren. Het is advies van God, degene die het huwelijk heeft geschapen en heeft ingesteld! Als je al het andere hebt geprobeerd, waarom zou je Hem dan geen kans geven?

Zeventien sleutels voor een gelukkiger huwelijk

 

1. Vestig uw eigen privéwoning.

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” (Genesis 2:24).

 

Answer

Antwoord: Gods principe is dat een getrouwd stel uit het huis van de ouders moet verhuizen en een eigen huis moet vestigen, zelfs als de financiën iets bescheidens vereisen, zoals een eenkamerappartement. Een man en vrouw moeten dit samen beslissen, als één, en standvastig blijven, zelfs als iemand zich ertegen verzet. Veel huwelijken zouden worden verbeterd als dit principe zorgvuldig zou worden gevolgd.

2. Ga door met je verkering.

“Heb bovenal vurige liefde voor elkaar, want‘ liefde zal een groot aantal zonden bedekken ’” (1 Petrus 4: 8).

“Haar man … prijst haar” (Spreuken 31:28).

“Zij die getrouwd is, geeft om … hoe ze haar man kan behagen” (1 Korintiërs 7:34).

“Wees vriendelijk voor elkaar … in eerbetoon elkander de voorkeur ” (Romeinen 12:10).

 

Answer

 

Antwoord: Zet uw verkeringstijd voort – of herleef – uw huwelijksleven. Succesvolle huwelijken komen niet zomaar tot stand; ze moeten worden ontwikkeld. Beschouw het niet als vanzelfsprekend, anders kan de resulterende eentonigheid uw huwelijk schaden. Laat je liefde voor elkaar groeien door het tegenover elkaar te uiten; anders zou de liefde kunnen vervagen en zou je uit elkaar kunnen drijven. Liefde en geluk vind je niet door ze voor jezelf te zoeken, maar door ze aan anderen te geven. Besteed dus zoveel mogelijk tijd aan het samen doen van dingen. Leer elkaar met enthousiasme te begroeten. Ontspan, bezoek, bekijk en eet samen. Vergeet de kleine beleefdheden, aanmoedigingen en liefdevolle daden niet. Verras elkaar met cadeautjes of gunsten. Probeer elkaar “te ovetreffen” in liefde. Probeer niet meer uit je huwelijk te halen dan je erin stopt. Gebrek aan liefde is de grootste vernietiger van het huwelijk.

* The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 door de Division of Christian Education van de National Council of the Churches of Christ in de VS. Gebruikt met toestemming.

3. Onthoud dat God je in het huwelijk heeft verenigd.

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. … Dus dan zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. ”(Matteüs 19: 5, 6).

Antwoord: Is de liefde bijna uit uw huis verdwenen? Terwijl de duivel je huwelijk wil verbreken door je te verleiden het op te geven, vergeet dan niet dat God Zelf je heeft verenigd in het huwelijk, en dat Hij wil dat je bij elkaar blijft en gelukkig bent. Hij zal geluk en liefde in uw leven brengen als u zijn goddelijke geboden gehoorzaamt. “Bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matteüs 19:26). Wanhoop niet. Gods Geest kan uw hart en het hart van uw partner veranderen als u het Hem vraagt ​​en toestaat.

 

The wrong kind of thinking can destroy your marriage.

Een verkeerde manier van denken kan uw huwelijk kapotmaken.

 

4. Bewaak uw gedachten.

“Zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij” (Spreuken 23: 7).

“Je zult de vrouw van je naaste niet begeren” (Exodus 20:17).

“Bewaar uw hart met alle ijver, want daaruit zijn de oorsprongen des levens ” (Spreuken 4:23).

“Wat de dingen ook zijn waar… waardig… rechtvaardig… rein… beminnelijk.. welluidend… deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; ” (Filippenzen 4: 8).

Antwoord: Een verkeerde manier van denken kan uw huwelijk ernstig schaden. De duivel zal je verleiden met gedachten als: “Ons huwelijk was een vergissing”, “Ze begrijpt me niet”, “Ik kan hier niet veel meer van aan”, “We kunnen altijd scheiden als dat nodig is”, “Ik ‘ Ik ga naar huis, naar moeder, “of:” Hij lachte naar die vrouw. ” Dit soort gedachten zijn gevaarlijk, omdat uw gedachten uiteindelijk uw daden bepalen. Vermijd om iets te zien, zeggen, lezen of horen dat – of omgaat met iemand die – de suggestie wekt ontrouw te zijn. Ongecontroleerde gedachten zijn als een auto die in neutraal staat op een steile heuvel; het resultaat zou een ramp kunnen zijn.

 

5. Ga nooit boos op elkaar naar bed.

“Laat de zon niet ondergaan over uw toorn” (Efeziërs 4:26).

“Beken elkaar uw overtredingen” (Jakobus 5:16).

“Vergeet de dingen die achter jullie liggen” (Filippenzen 3:13).

“Wees goed voor elkaar, barmhartig, en vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft” (Efeziërs 4:32).

Answer

Antwoord: Boos blijven over pijn en grieven – groot of klein – kan gevaarlijk zijn. Tenzij ze tijdig worden aangepakt, kunnen zelfs kleine problemen als overtuigingen in uw geest terechtkomen en uw kijk op het leven nadelig beïnvloeden. Daarom zei God dat je je woede moet laten afkoelen voordat je naar bed gaat. Wees groot genoeg om te vergeven en te zeggen: “Het spijt me.” Per slot van rekening is niemand perfect, en jullie zitten allebei in hetzelfde team, dus wees vriendelijk genoeg om een ​​fout toe te geven wanneer je die maakt. Bovendien is goed maken een zeer prettige ervaring, met ongewone kracht om huwelijkspartners dichter bij elkaar te brengen. God stelt het voor! Het werkt!

 

With Christ in your hearts and home, marriage will be successful.

Met Christus in uw hart en thuis zal het huwelijk succesvol zijn.

 

6. Houd Christus centraal in uw huis.

“Als de Heer het huis niet bouwt, werken zij die het bouwen tevergeefs” (Psalm 127: 1).

“Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken” (Spreuken 3: 6).

“En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en geest bewaken door Christus Jezus” (Filippenzen 4: 7).

Antwoord: dit is echt de beste principe, want het is het principe dat al het andere mogelijk maakt. Het essentiële ingrediënt van geluk thuis is niet in diplomatie, strategie of onze poging om problemen te overwinnen, maar eerder in een vereniging met Christus. Harten gevuld met de liefde van Christus zullen niet lang ver uit elkaar blijven. Met Christus in huis heeft een huwelijk een grotere kans op succes. Jezus kan bitterheid en teleurstelling wegwassen en liefde en geluk herstellen.

7. Pray together.

7. Bid samen.

‘Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is inderdaad gewillig, maar het vlees is zwak ”(Matteüs 26:41).

“Bid voor elkaar” (Jakobus 5:16).

“Als iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden ” (Jakobus 1: 5).

Antwoord: Bid met elkaar! Dit is een geweldige activiteit die uw huwelijk zal helpen slagen meer dan dat u had gedroomd. Kniel voor God neer en vraag Hem om ware liefde voor elkaar, om vergeving, om kracht, om wijsheid – om de oplossing voor problemen. God zal antwoorden. Je zult niet automatisch van elke fout worden genezen, maar God zal meer toegang hebben om je hart en daden te veranderen.

 

 

8. Agree that divorce is not the answer.

8. Mee eens zijn dat echtscheiding niet het antwoord is.

” Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet ” (Matteüs 19: 6).

“Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.”(Matteüs 19: 9).

“De vrouw die een man heeft, is door de wet aan haar man gebonden zolang hij leeft” (Romeinen 7: 2).

Antwoord: De Bijbel zegt dat de huwelijksbanden bedoeld zijn om onbreekbaar te zijn. Echtscheiding is alleen toegestaan ​​in geval van overspel. Maar zelfs dan wordt het niet geëist. Vergeving is altijd beter dan echtscheiding, zelfs in het geval van ontrouw.

Toen God het eerste huwelijk in Eden instelde, ontwierp Hij het voor het leven. Huwelijksgeloften behoren dus tot de meest plechtige en bindende die iemand op zich kan nemen. Maar bedenk dat God bedoeld had dat het huwelijk ons ​​leven zou verheffen en in alle opzichten in onze behoeften zou voorzien. Het koesteren van gedachten aan echtscheiding zal uw huwelijk vernietigen. Echtscheiding is altijd destructief en is bijna nooit een oplossing voor het probleem; in plaats daarvan veroorzaakt het gewoonlijk grotere problemen – financiële problemen, rouwende kinderen, enz.

 

9. Keep the family circle closed tightly.

9. Houd de familiekring goed gesloten.

“U zult geen overspel plegen” (Exodus 20:14).

“Op haar vertrouwt het hart van haar man. … Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven ”(Spreuken 31:11, 12).

‘De Heer is getuige geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, met wie u verraderlijk hebt gehandeld’ (Maleachi 2:14).

‘Bescherm je tegen de slechte vrouw. … Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat haar u niet verleiden met haar oogleden. Kan een man vuur in zijn boezem nemen en zijn kleren niet verbranden? … Zo is hij die naar de vrouw van zijn buurman gaat; wie haar aanraakt, zal niet onschuldig zijn ”(Spreuken 6:24, 25, 27, 29).

Antwoord: Privé-familiezaken mogen nooit met anderen buitenshuis worden gedeeld – zelfs niet met ouders. Een persoon buiten het huwelijk om met klachten te sympathiseren of naar klachten te luisteren, kan door de duivel worden gebruikt om de harten van man en vrouw te vervreemden. Los uw privéhuisproblemen privé op. Niemand anders dan een predikant of een huwelijksadviseur mag erbij betrokken worden. Wees altijd eerlijk tegen elkaar en bewaar nooit geheimen. Vertel geen grappen ten koste van de gevoelens van uw partner en verdedig elkaar krachtig. Overspel zal u en alle anderen in uw gezin altijd pijn doen. God, die onze geest, ons lichaam en onze gevoelens kent, zei: “U zult geen overspel plegen” (Exodus 20:14). Als er al geflirt is, onderbreek dat dan onmiddellijk – anders kunnen er schaduwen over uw leven komen die niet gemakkelijk kunnen worden opgeheven.

 

10. God beschrijft liefde; maak het uw dagelijkse doel om te meten.

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet trots, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. ‘(1 Korintiërs 13: 4–7).

Antwoord: Dit Bijbelgedeelte is een van Gods grootste beschrijvingen van liefde. Lees het keer op keer. Heb je deze woorden opgenomen in je huwelijkservaring? Ware liefde is niet alleen maar een sentimentele impuls, maar eerder een heilig beginsel dat elk aspect van uw huwelijksleven omvat. Met ware liefde heeft uw huwelijk een veel grotere kans op succes; zonder dat zal een huwelijk waarschijnlijk snel mislukken.

11. Remember that criticism and nagging destroy love.

11. Bedenk dat kritiek en gezeur de liefde vernietigen.

“Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar” (Kolossenzen 3:19).

“Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw.” (Spreuken 21:19).

“Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk.” (Spreuken 27:15).

“Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet??” (Matteüs 7: 3).

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet,'(1 Korintiërs 13: 4).

Antwoord: Stop met bekritiseren, zeuren en het vinden van fouten in je partner. Het ontbreekt uw echtgenoot misschien aan veel, maar kritiek helpt niet. Het verwachten van perfectie zal u en uw partner bitter maken. Overzie fouten en ga op zoek naar de goede dingen. Probeer je partner niet te hervormen, te controleren of te dwingen – je zult de liefde vernietigen. Alleen God kan mensen veranderen. Een gevoel voor humor, een opgewekt hart, vriendelijkheid, geduld en genegenheid zullen veel van uw huwelijksproblemen uitbannen. In plaats van goed, probeer je partner gelukkig te maken, en het goede zal waarschijnlijk voor zichzelf zorgen.  Het geheim van een succesvol huwelijk ligt niet in het hebben van de juiste partner, maar in het zijn van de juiste partner.

 

12. Do not overdo in anything; be temperate.

12. Overdrijf nergens in; wees gematigd.

” En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; ” (1 Korintiërs 9:25).

“Liefde… zoekt niet haar eigen belang” (1 Korintiërs 13: 4, 5).

“Of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe alles ter ere van God” (1 Korintiërs 10:31).

“Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang” (1 Korintiërs 9:27).

“Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten” (2 Tessalonicenzen 3:10).

” Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld,” (Hebreeën 13: 4).

” Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, ” (Romeinen 6:12, 13).

Antwoord: onmatigheid zal uw huwelijk verpesten. Zo ook overmatigheid. Tijd met God, werk, liefde, rust, lichaamsbeweging, spel, maaltijden en sociaal contact moeten in evenwicht zijn in een huwelijk, anders zal er iets breken. Te veel werk en een gebrek aan rust, goed voedsel en lichaamsbeweging kunnen ertoe leiden dat iemand kritisch, intolerant en negatief wordt. De Bijbel raadt ook een gematigd seksleven aan (1 Korintiërs 7: 3-6) omdat vernederende en onmatige seksuele handelingen liefde en respect voor elkaar kunnen vernietigen. Sociaal contact met anderen is essentieel; echt geluk zal niet geïsoleerd gevonden worden. We moeten leren lachen en van gezonde, goede tijden genieten. De hele tijd serieus zijn is gevaarlijk. Als je iets te veel of te weinig doet, worden de geest, het lichaam, het geweten en het vermogen om van elkaar te houden en elkaar te respecteren verzwakt. Laat onmatigheid uw huwelijk niet schaden.

 

13. Respect each other's personal rights and privacies.

13. Respecteer elkaars persoonlijke rechten en privaciteiten.

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, … de liefde is niet jaloers,… de liefde pronkt niet, zij doet niet trots, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,… zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.”(1 Korintiërs 13: 4–7).

” Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,” (Romeinen 12:10).

Antwoord: Elke echtgenoot heeft een door God gegeven recht op bepaalde persoonlijke privacies. Knoei niet met elkaars portefeuillesof portemonnees, persoonlijke e-mail en andere privé-eigendommen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. Het recht op privacy en rust moet worden gerespecteerd. Uw man of vrouw heeft zelfs het recht om een “off-day” te hebben. Huwelijkspartners zijn niet de eigenaar van elkaar en mogen nooit proberen persoonlijke veranderingen af ​​te dwingen. Alleen God kan zulke veranderingen aanbrengen. Zekerheid en vertrouwen in elkaar is essentieel voor geluk, dus controleer elkaar niet constant. Besteed minder tijd om te proberen om te achterhalen wat uw partner mee bezig is, In plaats daarvan besteedmeer tijd om hem of haar te behagen. Dit doet wonderen.

14. Be clean, modest, orderly, and dutiful.

14. Wees schoon, bescheiden, ordelijk en plichtsgetrouw.

“Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding,” (1 Timoteüs 2: 9).

‘Ze … werkt met vaardige handen. … Zij staat op, als het nog nacht is zij geeft haar huis het voedsel..Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet.”(Spreuken 31:13, 15, 27).

“Weest rein” (Jesaja 52:11).

“Laat alle dingen fatsoenlijk en in orde gebeuren” (1 Korintiërs 14:40).

“Als iemand niet voor zijn eigen onderhoud zorgt, en vooral niet voor die van zijn gezin, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige” (1 Timoteüs 5: 8).

“Word niet traag [lui]” (Hebreeën 6:12).

Antwoord: Luiheid en wanorde kunnen door de duivel worden gebruikt om uw respect en genegenheid voor elkaar te vernietigen en zo uw huwelijk te schaden. Bescheiden kleding en schone, goed verzorgde lichamen zijn belangrijk voor zowel man als vrouw. Beide partners moeten ervoor zorgen dat er een thuisomgeving wordt gecreëerd die schoon en ordelijk is, aangezien dit rust en kalmte zal brengen. Een luie, hulpeloze echtgenoot die niet bijdraagt ​​aan het huishouden, is een nadeel voor het gezin en is een schande voor God. Alles wat voor elkaar wordt gedaan, moet met zorg en respect worden gedaan. Onzorgvuldigheid in deze schijnbaar kleine zaken heeft in talloze huizen tot verdeeldheid geleid.

 

15. Determine to speak softly and kindly.

15. Besluit om zacht en vriendelijk te spreken.

“Een zacht antwoord keert toorn af, maar een hard woord wekt toorn op” (Spreuken 15: 1).

‘Leef met vreugde samen met de vrouw van wie je houdt’ (Prediker 9: 9).

“Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. ” (1 Korintiërs 13:11).

Antwoord: Spreek altijd zacht en vriendelijk tegen uw partner, zelfs bij geschillen. Beslissingen die worden genomen als je boos, moe of ontmoedigd bent, zijn sowieso onbetrouwbaar, dus het is het beste om te ontspannen en je woede te laten afkoelen voordat je iets zegt. En als je spreekt, laat het dan altijd rustig en liefdevol zijn. Harde, boze woorden kunnen het verlangen van uw partner om u een plezier te doen, onderdrukken.

 

16. Be reasonable in money matters.

16. Wees redelijk in geldzaken.

” De liefde is niet jaloers, [is niet bezitterig]… zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, [zelfzuchtig voordeel]” (1 Korintiërs 13: 4, 5).

“God heeft een blijmoedige gever lief” (2 Korintiërs 9: 7).

Antwoord: Het gezinsinkomen moet worden gedeeld in een huwelijk, waarbij elke partner het recht heeft om een ​​bepaald deel naar wens en in overeenstemming met het gezinsbudget te besteden. Afzonderlijke bankrekeningen hebben de neiging om de kans weg te nemen om het vertrouwen te verdiepen, wat essentieel is voor een gezond huwelijk. Geldbeheer is een teaminspanning. Beiden moeten erbij betrokken zijn, maar men moet de eindverantwoordelijkheid nemen. Rollen voor geldbeheer moeten worden bepaald door persoonlijke vaardigheden en voorkeuren.

 

17. Talk things over freely with one another.

17. Praat vrijuit met elkaar.

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet trots, zij wordt niet opgeblazen”(1 Korintiërs 13: 4).

“Wie instructie minacht, veracht zijn eigen leven” (Spreuken 15:32).

‘Zie je een man die wijs is in zijn eigen ogen? Er is meer hoop voor een dwaas dan voor hem ”(Spreuken 26:12).

Antwoord: Er zijn maar weinig dingen die uw huwelijk meer versterken dan open discussies over belangrijke beslissingen. Bij het veranderen van baan, het kopen van iets duurs en bij andere levensbeslissingen moeten zowel man als vrouw betrokken zijn – en verschillende meningen moeten worden gerespecteerd. Als u er samen over praat, voorkomt u veel blunders die uw huwelijk ernstig zouden kunnen verzwakken. Indien, na veel discussie en ernstig gebed, de meningen nog steeds uiteenlopen, dient de vrouw zich te onderwerpen aan de beslissing van haar man, die moet worden ingegeven door zijn diepe liefde voor zijn vrouw en zijn verantwoordelijkheid voor haar welzijn. Zie Efeziërs 5: 22–25.

 

18. Do you want your marriage to reflect God’s unselfish, committed, and joyful love for you?

18. Wilt u dat uw huwelijk een weerspiegeling is van Gods onzelfzuchtige, toegewijde en vreugdevolle liefde voor u?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Welke huwelijkspartner moet als eerste vrede sluiten na een ruzie?

Degene die gelijk had!

2. Is er een principe voor schoonouders die zich in onze gezinsbeslissingen mengen?

Ja! Bemoei u niet met het huwelijk van uw zoon of dochter, tenzij beide partners om uw raad vragen. (Zie 1 Thessalonicenzen 4:11.) Veel huwelijken die misschien een kleine hemel op aarde waren, zijn beschadigd door schoonfamilie. Het is de plicht van alle schoonfamilies om de beslissingen die in het nieuw opgerichte huis worden genomen strikt met rust te laten.

 

3. Mijn echtgenoot is goddeloos en ik probeer een christen te zijn. Zijn invloed is verschrikkelijk. Moet ik van hem scheiden?

Nee! Lees 1 Korintiërs 7: 12–14 en 1 Petrus 3: 1, 2. God geeft een specifiek antwoord.

4. Mijn echtgenoot ging ervandoor met een andere persoon. Nu ze berouw heeft, wil ze naar huis terugkeren. Mijn voorganger zegt dat ik haar terug moet nemen, maar God verbiedt dit, nietwaar?

Nee. Nee, inderdaad! God staat echtscheiding toe wegens overspel, ja, maar Hij beveelt het niet. Vergeving is altijd beter en heeft altijd de voorkeur. (Zie Matteüs 6:14, 15.) Echtscheiding zal uw leven en dat van uw kinderen ernstig beschadigen. Geef haar nog een kans! De gouden regel (Mattheüs 7:12) is hier van toepassing. Als u en uw vrouw uw leven aan Christus zullen overdragen, zal Hij uw huwelijk buitengewoon gelukkig maken. Het is niet te laat.

5. Wat kan ik doen? Mannen komen altijd naar me toe.

Vrouw zijn in deze cultuur is niet gemakkelijk omdat sommige mannen weigeren hun impulsen te beheersen. Een paar dingen die u echter zou kunnen doen om ongewenste aandacht af te weren, is door u fatsoenlijk te kleden, suggestieve gesprekken of flirten te vermijden, of deel te nemen aan activiteiten die aandacht vragen. Er is iets met christelijke terughoudendheid en waardigheid waardoor een man op zijn plaats blijft. Christus zei: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken” (Matteüs 5:16).

6. Kunt u mij duidelijk vertellen wat Gods raad is voor iemand die gevallen is maar berouw heeft?

Lang geleden gaf Christus een duidelijk en troostend antwoord aan iemand die tot immoraliteit was vervallen maar berouw had. ‘Jezus … zei tegen haar:’ Vrouw, waar zijn die beschuldigers van je? Heeft niemand u veroordeeld? ’Ze zei:‘ Niemand, Heer. ’En Jezus zei tegen haar:‘ Ik veroordeel u ook niet; ga heen en zondig niet meer ” (Johannes 8:10, 11). Zijn vergeving en raad zijn nog steeds van toepassing.

7. Is de ‘onschuldige partij’ bij een scheiding niet soms ook gedeeltelijk schuldig?

Zeker. Soms kan de “onschuldige partij”, door een gebrek aan liefde, onoplettendheid, eigengerechtigheid, onvriendelijkheid, egoïsme, gezeur of ronduit koudheid, slechte gedachten en daden bij zijn of haar echtgenoot aanmoedigen. Soms is de “onschuldige” partij voor God even schuldig als de “schuldige”. God kijkt naar onze motieven, voorbij onze daden. ‘De Heer ziet niet zoals de mens ziet; want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart ”(1 Samuël 16: 7).

8. Verwacht God van mij dat ik samenleef met een echtgenoot die lichamelijk mishandelt?

Fysieke mishandeling kan levensbedreigend zijn en is een ernstig probleem dat onmiddellijke aandacht vereist. De echtgeno (o) t (e) en familieleden die fysiek zijn misbruikt, moeten een veilige omgeving vinden om in te leven. Zowel man als vrouw moeten professionele hulp zoeken via een gekwalificeerde christelijke huwelijksadviseur – en scheiding van bed en tafel (apart wonen) is vaak gepast tot de zaken weer zijn hersteld.


Quizvragen


1. Het huwelijk is (1)

_____ Het samenvoegen van een man en een vrouw door God voor het leven.
_____ Een tijdelijke, experimentele regeling om te zien of twee mensen compatibel zijn.
_____ Zelfs niet nodig. Mannen en vrouwen zijn vrij om zonder dit samen te leven.

2. God erkent slechts één reden voor echtscheiding. Het is (1)

_____ Incompatibiliteit.
_____ Een prikkelbare echtgenoot.
_____ Overspel
_____ Goddeloosheid van de huwelijkspartner.

3.  De daden van de verkering (1)

_____ Moet worden voortgezet in het huwelijksleven.
_____ Moeten snel na de bruiloft worden geschrapt.
_____ Zijn echt dom en niet nodig.

4. De beste garantie voor succes in het huwelijk is (1)

_____ Christus in het hart en thuis hebben.
_____ Voor de man om zijn vrouw in lijn te dwingen.
_____ Voor de vrouw om haar zin te krijgen door met echtscheiding te dreigen.

5. Voor de veiligheid bij ruzies, doe het volgende: (3)

_____ Praat zacht en vriendelijk tegen elkaar.
_____ Laat uw echtgenoot fouten toegeven.
_____ Roep buren in om zaken te regelen.
_____ Dwing je partner om te zwijgen.
_____ Loop naar buiten en blijf een aantal dagen weg.
_____ Bid samen.
_____ Kom over je woede heen voordat je naar bed gaat.

6. Controleer de items die de sleutel zijn tot succes in het huwelijk: (2)

_____ Sluit de familiekring voor alle derde partijen.
_____ Woon in het huis van je ouders.
_____ Ren naar huis naar moeder als je boos bent.
_____ Vertel goede vrienden de fouten van uw partner.
_____ Vestig uw eigen privéwoning.
_____ Schrijf een oud vriendje om raad.
_____ Biecht nooit eerst na een ruzie.

7. De beste manieren om uw huwelijkspartner te verbeteren zijn door (2)

_____ Te dreigen met vertrekken, tenzij je je zin niet krijgt.

_____ te zeuren en te bekritiseren.

_____ Verbeter uw eigen relatie met Jezus Christus.

_____ Laat je partner alleen slapen.

_____ Wees liefdevol, dankbaar en vergevingsgezind.

_____ Dwing je partner om te veranderen.

8. Controleer de onderstaande items die een huwelijk in gevaar brengen: (6)

_____ Kritiek.
_____ Een gierige echtgenoot.
_____ Een geldverslindende vrouw.
_____ Luiheid.
_____ Een christelijk huis.
_____ Samen bidden.
_____ Wanorde en smerigheid.
_____ Een vergevingsgezinde geest.
_____ Jaloezie.

9. Voor succes bij het nemen van belangrijke beslissingen, (2)

_____ dienen man en vrouw samen te overleggen.

_____ Moet u uw wil aan uw partner opdringen.

_____ Samen God opzoeken in gebed.

_____ Sta erop uw eigen zin te hebben.

10. Een goede regel voor schoonfamilie is om (1)

_____ Pasgetrouwden met rust te laten.

_____ Sta erop dat jonggehuwden bij je wonen.

_____ Beslis om pasgetrouwden raad te geven, of ze dat nu willen of niet.

11. In het geval van ontrouw door uw partner, kunt u het beste (1)

_____ Onmiddellijk vetrekken en nooit meer terug komen.

_____ Vertel iedereen onmiddellijk hoe “laag” je partner is.

_____ Wees bereid om te vergeven en je huis te beschermen, indien mogelijk.

12. Gedachten moeten zorgvuldig worden bewaakt omdat (2)

_____ Onreine gedachten leiden tot onreine handelingen.
_____ Uw partner kan uw gedachten lezen.
_____ Een verkeerde denkwijze kan uw huwelijk ernstig schaden.

13. Ik wil dat mijn huwelijk Gods onzelfzuchtige, toegewijde en vreugdevolle liefde voor mij weerspiegelt.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.