Suriname Project

Datum

Aug – Sept 2024

Locatie

Suriname

Deelnamebijdrage

Nader te bepalen

Suriname Project

De deelnamebijdrage dekt huisvesting tijdens het project, drie 100% plantaardige maaltijden per dag, grondtransport van en naar het vliegveld en de projectlocatie, een kortlopende reisverzekering, Een Nieuwe Start t-shirt. Tickets, paspoorten, reisvisa en vaccinaties zijn niet inbegrepen. Alle prijzen zijn vermeld in Antiliaanse guldens.  Gedurende het project staan er enkele excursies gepland.  De bijdrage  voor deze excursies is inbegrepen in de deelname bijdrage.

1ste zendingsmissie naar Suriname

In 2016 reisde Orveo (huidige SENS voorzitter) met zijn gezin op een zendingsmissie naar Suriname voor 6 maanden. Met het doel zijn oude vrienden aldaar bij elkaar te brengen en met hen aan een bijbelstudieserie te beginnen, outreaches uittevoeren en hun toerusten voor zendingswerk aldaar. Het lukte hem na enige inspanningen om met een deel van hen aan de slag te gaan. Er sloten meer geintereseerden zich aan en aan het einde van de studies ontstond een gemotiveerde groep jonge mensen die zich verenigden in de groep die zichzelf noemden de “End Time Messengers”. Deze groep bleef nog 2 jaren actief na Orveo zijn terugkeer naar Curaçao.

Een terugkeer verzegeld

Gedurende de 6 maanden in Suriname opende God deuren om actief bezig te zijn met het evangelisatie werk in de stad Moengo. Samen met de kerk aldaar konden wij in de gemeenschap diverse evangelisatie iniatieven realiseren. Het was ons duidelijk dat we weer terug moesten keren om een vervolg te geven. 

Opzet zendingsverblijf

In het district Commewijne startte wij met het opzetten van een zendingsverblijf om bij terugkeer huisvesting te faciliteren. 

2e zendingsmissie Suriname

In 2017 reisde Orveo werderom een maand af om de “End Time messenger” groep te ondersteunen en de opzet van dit verblijf te vervolgen.

De terugkeer uitgesteld

De terugkeer stond gepland voor 2018, maar onverwachts moest  Eunice (Orveo’s Echtgenote) met spoed een oogoperatie ondergaan in Colombia en voor haar herstel werden de plannen voor terugkeer naar Suriname uitgesteld. Vreemd genoeg herhaalde ditzelfde zich het jaar daarop (2019) maar nu met het ander oog en wederom werd de terugkeer naar Suriname uitgesteld. We bleven geloven dat God’s Timing het beste was en dat Hij door deze omstandigheid ons wilde aangeven dat het nog geen tijd was om terug te keren.

Romeinen 8: 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

 

Plannen om het werk in Suriname te hervatten

Het werk begonnen in Suriname is na uitsterven “End Time Messengers” groep, in 2018, stil komen te zitten. De uitzendingen op onze youtubekanaal en lokale WB televisie, heeft ons sinds 2019 virtuele aanwezigheid gegeven in Suriname. We willen dit jaar fysiek het werk daar voortzetten. De gemaakte contacten aldaar tonen de behoefte in onze persoonlijke begeleiding. Wij streven daarom om onze diensten van persoonlijke begeleiding ook aan te gaan bieden in het mooi tropisch land Suriname.

3e Zendingsmissie Suriname overzicht

Het Grote Conflict Project 2.0

Het boek “Het Grote Conflict” wordt wereldwijd gedeeld in 2023 en 2024. Wij gaan meehelpen de boeken te verspreiden in Suriname.

Het werkers verblijf afmaken & Community Centrum 

Om onze getrainde werkers daar te accomoderen moeten we nog de laaste hand leggen, aan de woning daar opgezet, zodat onze werkers zich daar kunnen gaan vestigen, om daar verder uittebreiden met onze persoonlijke begeleidingsactiviteiten.

 Wij willen zodra onze werkers daar zijn. Beginnen om dit verblijf uittebreiden tot een community centrum die een ontmoetingsplaats moet worden om de begeleidingsactiviteiten beter te faciliteren.

Overige zendingsactiviteiten

De outreaches die wij hier op Curacao uitvoeren, genieten grote interesse in Suriname. Wij zullen in deze zendingsmissie deze outreaches ook daar uitvoeren.

Zoals u ziet heeft God het werk opgestart in Suriname gezegend. We willen het werk hervatten en hebben u nodig. Voel je je geroepen en vraagt je je zelf af hoe je erbij betrokken kan zijn in dit werk? Dit is wat je kan doen:

 

– Gebed, we hebben jou specifieke en aanhoudende gebeden nodig voor dit werk. We geloven in de kacht van gebed. Bid elke ochtend van 6.00-7.00 am uur, met ons mee voor dit project

-Persoonlijk, de grootste behoefte in Gods werk is voor toegewijde mensen als jij. Geef je op als vrijwillger! 

– Financieel, ook al kan je niet persoonlijk erbij betrokken zijn in dit werk, je kan deel hebben aan dit werk door jouw financiele bijdrage. Het financieel doel om het werk in Suriname te hervatten, is begroot op $ 16.514,-, Steun ons maandelijks of eenmalig. 


Orveo Zschüschen
Coordinator

Eunice Zschüschen
Chef

Ons leuk feit

U heeft vandaag de kracht om morgen te veranderen

Elke bijdrage die u doneert, hetzij als vrijwilliger of financieel. Helpt het afrondingswerk vorderen.

Motto :
Want de liefde van Christus dringt ons.

Taak :
De Adventboodschap aan de gehele wereld in dit geslacht.

Gelofte :
Met Gods hulp wil ik zijn vriendelijk, waar en rein,
wil ik de wet houden,
wil ik een dienstknecht Gods
en een vriend van mensen zijn.

Wet :
De morgenwijding houden
Eerlijk je plicht doen
Goed zorgdragen voor je lichaam
Eerlijk zijn,vriendelijk en gehoorzaam zijn
Eerbiedig zijn in Gods huis
Een lied in je hart hebben en werken voor God

Themalied

We are soldiers in the army,we’ve got
to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

We are soldiers in the army,we’ve got
to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

We are soldiers in the army we got
to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

We are soldiers in the army,we’ve got
to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

We are soldiers in the army,we’ve got
to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

My Mother was a soldier she had her hand

on the gospel plow but then one day
when she got old couldn’t stand
but she said I’ll fight anyhow

We are soldiers in the army, we got

fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

My Father was a soldier he had his hand

on the gospel plow but one day he
got old couldn’t fight anymore, he
said I’ll stand here and fight anyhow

We are soldiers in the army,we got

to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

We are soldiers in the army,we got
to fight although we have to cry we have
to hold up the blood stained banner
we have to hold it up until we die.

We got to hold it up