HALLOWEEN I Weet u wat u viert?

Artikel: leestijd 3 minuten

HALLOWEEN

Weet u wat u viert? 

Waar komt Halloween vandaan?

 De naam ‘Halloween’ is afgeleid van het Engelse ‘All Hallows’ Eve” en verwijst naar de vooravond van Allerheiligen. De geschiedenis van Halloween begint vele eeuwen geleden bij de Oude Romeinen en de Kelten. Zij vierden elk jaar feesten waarbij offers werden gebracht aan de goden, om ze te bedanken voor de oogst en steun te vragen voor de komende winter. Rond  800-900  v.Chr. hielden de Kelten rond 31 oktober Nieuwjaar. Ze noemden het feest Samhain en vierden het einde van de oogsttijd en de zomer. De Kelten dachten namelijk dat op deze laatste dag van het jaar de doden herrezen uit de graven om te spoken bij de levenden en hun weg naar het dodenrijk te zoeken. De Kelten probeerden deze geesten dan te verjagen. s’ Avonds verkleedden zij zich om de spoken voor de gek te houden.  Maskers moesten ervoor zorgen dat de geesten dachten dat de Kelten net als zij opgestaan waren uit de dood en dat ze hen daarom met rust zouden laten. Ze staken knolrapen in brand om de geesten op afstand te houden, en zetten voedsel bij de graven neer om de doden op het kerkhof te houden.  Later veranderde de gewoonte, toen bedelaars in Engeland huis aan huis gingen en om ‘soulcakes’ vroegen in ruil waarvoor ze zouden bidden voor de dode zielen van de families.

Wist je dat?

 ‘Trick or treat’ is een moderne versie van huis aan huis gaan zoals de bedelaars vroeger deden.

 

 Katholieke invloed

 In het jaar 43 AD was Rome al het grootste deel van het Keltische gebied binnengedrongen. In het jaar 500 AD, toen het katholicisme de wereldgodsdienst werd, verspreidde zich de christelijke invloed in het gebied van de Kelten, maar deze heidenen bleven hun gewoonten vieren. Om het feest van de heidenen te vervangen, heeft Paus Gregorius III daarom in het jaar 800 AD de dag Allerheiligen (All Saints’ Day of All Hallows’ Day), van 13 mei naar 1 november verschoven, wat samenviel met het nieuwjaar van de Kelten. De vooravond van Allerheiligen,  31 oktober, hebben ze genoemd: All Hallows’ Eve dat uiteindelijk in volksmond Halloween is geworden. Het gevolg is dat tot op heden vele gewoonten van de Kelten, waaronder deze, zijn gehandhaafd en vermengd met het christendom.

 

Is het onschuldig?

 De vraag is hoeveel van deze oude gewoontes en paranormale activiteit je kwaad kan doen? Of je wel of niet in geesten gelooft, of misschien denk je liever niet aan het bovennatuurlijke, maar het bestaan van geesten wordt steeds meer door onze maatschappij geaccepteerd. Naast uittredingen, geesten, voodoo en mystieke openbaringen vallen daaronder ook het horen van stemmen, het zien van heiligen, hypnose en bepaalde toepassingen van acupunctuur. En het probleem is dat men op Halloween deze manifestaties sterker kan voelen en hen zelfs op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Het kan zo erg zijn dat mensen daardoor lastig worden gevallen door boze geesten. Tot op heden erkennen Satanisten en Occultisten allemaal Halloween als het belangrijkste feest van het jaar. Ze geloven dat de macht van de zwarte kunst beoefenaars het grootst is op deze dagen en vele offers vinden dan plaats.

Wie zijn deze geesten dan? Zijn ze de zielen van de overledenen die op 31 oktober uit de graven komen zoals de Kelten dat geloofden? Nee, de Bijbel zegt dat de doden niks weten; ‘’want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten (Prediker 9:5-6.)’’.

 

Hoe zit het dan werkelijk?

 Op het moment dat iemand overlijdt gaat de geest van de persoon of de levensadem zoals de Bijbel het noemt terug naar God en het lichaam keert terug tot stof. De ziel is het resultaat van de menging van twee elementen namelijk van de levensadem die God gaf en het stof. Zo net als hoe het licht bijvoorbeeld aangaat als er contact wordt gemaakt tussen de stroom en de lamp.

Waar komen deze geesten dan vandaan? Wie zijn ze eigenlijk als ze dus niet de geesten van doden zijn? De Bijbel heeft het niet alleen over het bestaan van goede maar ook over boze engelen. Deze spoken, aanwezigheden of geesten zijn volgens de Bijbel kwade engelen die hier op aarde leven en mensen misleiden. Zij doen zich voor als overledenen en doen mensen geloven dat zij in contact zijn gekomen met hun geliefden. De bewering dat de levenden met de doden kunnen communiceren is een leugen van Satan. De Bijbel geeft aan dat Satan de hoogste geschapen engel in de hemel was die in opstand kwam tegen God. Hij is de oorsprong van alle kwaad, bedrog en leugen. Hij zei in het begin dat de mensen niet zouden sterven. Terwijl God zei dat vanwege de zonde de mensen zouden sterven. En het is op grond van deze grote leugen dat de Kelten geloofden dat de zielen van de doden het geofferde eten konden benutten. En zoals hen geloven veel culturen, godsdiensten en volken in een of andere vorm van spiritisme.

 

 Wat moeten wij doen?

Wellicht denkt u: ‘Ik heb gewoon plezier.’ Maar genieten van dingen die dood en lijden met zich meebrengen is niet goed. U opent de deuren onbewust voor satanische invloeden. Wees wijs en onthoudt u zich van dit soort praktijken. Wilt u graag doorpraten of hebt u vragen? Wilt u graag meer lezen over het leven van Jezus en hoe u Hem kunt volgen? Neem dan gerust contact met ons op:

Hoop voor Families | Op tot een beter Jou! (eennieuwestart.org)

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.